Różne gatunki ptaków

Czajka pospolita to wędrowny ptak, będący jednym z przedstawicieli rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko prawie całą Europę, lecz także rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto zaznaczyć w tym miejscu również, że aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej pomieszkuje w takich krajach jak Holandia, Polska i (północne) Niemcy. W naszym kraju czajka pospolita w szczególności upodobała sobie zaś wschód, na którym to zamieszkuje najliczniej. Szalenie często spotkać ją można w niższych partiach gór.

Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w określonej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy spędza między innymi w Europie Zachodniej, wyspach usytuowanych na wschodnim Atlantyku, bądź też na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Czajkę zwyczajną na pewno uznać można także za jednego z najbardziej popularnych ptaków błotnych. Kluczową cechą wyglądu zewnętrznego czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a zatem wygląd zewnętrzny obojgu płci jest jednakowy.

Ptaki gatunek

Różnica wynika natomiast z wyrastających z potylicy długich piór, układających się w charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o około 2 centymetry. Warto zwrócić również uwagę na białe kropeczki, które zdobią czarne pióra głowy, szyi , a także piersi samicy. Czytaj dalej Różne gatunki ptaków