W jaki sposób ptaki odpoczywają?

Jednym z reprezentantów mysikrólikowatych (zaliczanych zresztą kiedyś do pokrzewkowatych) jest mysikrólik zwyczajny. Ptak ten zamieszkuje niemalże całą Europę, która najliczniej oblegana jest zdecydowanie w środkowej i wschodniej części. Gatunki te często docierają także aż po wschodnią Syberię, a także Azji Mniejszej. Izolowane populacje tego gatunku ptaka znajdują się dodatkowo w północnej części Azji oraz Ameryce Północnej.

Sposób życia mysikrólika zwyczajnego jest różny, ponieważ po części uznaje się go za osiadły, a częściowo za wędrowny i koczujący. Zima jest dla tego ptaka czasem, w którym podróżuje w stronę południowej Europy albo też północnej Afryki. W Polsce mysikrólik pospolity upodobał sobie świerkowe lasy górskie i zlokalizowaną na północy kraju puszcze: Augustowską, Knyszyńską oraz Białowieską. Jest to gatunek szalenie popularny na terenie Polski, a jego najmniejszą najniższą liczebność zauważa się na tych obszarach, na których nie rosną wspomniane lasy świerkowe.

Ptaki odpoczynek

Mysikrólik zwyczajny jest najmniejszym ptakiem w całej Europie. Pomimo, iż w wielu wypadkach za najmniejszego ptaka traktowany jest strzyżyk, to właśnie mający maksymalnie 9 centymetry długości mysikrólik, posiada w tej kategorii niezaprzeczalne pierwsze miejsce na podium. Mysikrólik zwyczajny jest krępej, okrągłej budowy ciała. Ma stosunkowo dużą głowę oraz krótki niezbyt długi ogon. Czytaj dalej W jaki sposób ptaki odpoczywają?

Czy ptaki mogą latać daleko?

Wykonująca przysłowiowe kółka kukułka to, kojarząca się najprawdopodobniej wszystkim z nas, zapowiedź wiosny. Kukułka zwyczajna to wędrowny ptak średniej wielkości, który dumnie przedstawia ród kukułkowatych. Zasięg występowania kukułki zwyczajnej jest dość szeroki. Upodobała ona sobie strefę umiarkowaną , a także pokrytą lasami część Euroazji i Afryki.

Spotkać ją można również na obszarach Azji i w Europie, w której skrupulatnie omija jedynie Islandię. Nie da się jednoznacznie stwierdzić, jaka jest intensywność występowania tego gatunku w naszym kraju, bowiem w niektórych regionach jest on bardziej, a w innych mniej, liczny. W większości przypadków spotkać go można na niżowym obszarze Polski.

Lot ptaków

Zamieszkuje on też przeróżne krajobrazy- począwszy od lasów oraz zadrzewień, przechodząc przez tereny rolnicze, kończąc na okolicy trzcinowisk znajdujących się przy wodnych zbiornikach.  Sylwetka kukułki zwyczajnej jest dość smukła. Jej ogon jest długi i klinowaty. Ubarwienie samca i samicy łatwo pozwala na rozróżnienie płci osobników. Samiec ma jasnoszary wierzch ciała, głowę, szyję oraz pierś, natomiast ogon jest dużo ciemniejszy, z białymi plamami oraz charakterystyczną pręgą końcową. Spód ciała pokrywa z kolei poprzeczne prążkowanie w kolorze biało-szarym. Czytaj dalej Czy ptaki mogą latać daleko?

Różne gatunki ptaków

Czajka pospolita to wędrowny ptak, będący jednym z przedstawicieli rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko prawie całą Europę, lecz także rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto zaznaczyć w tym miejscu również, że aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej pomieszkuje w takich krajach jak Holandia, Polska i (północne) Niemcy. W naszym kraju czajka pospolita w szczególności upodobała sobie zaś wschód, na którym to zamieszkuje najliczniej. Szalenie często spotkać ją można w niższych partiach gór.

Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w określonej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy spędza między innymi w Europie Zachodniej, wyspach usytuowanych na wschodnim Atlantyku, bądź też na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Czajkę zwyczajną na pewno uznać można także za jednego z najbardziej popularnych ptaków błotnych. Kluczową cechą wyglądu zewnętrznego czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a zatem wygląd zewnętrzny obojgu płci jest jednakowy.

Ptaki gatunek

Różnica wynika natomiast z wyrastających z potylicy długich piór, układających się w charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o około 2 centymetry. Warto zwrócić również uwagę na białe kropeczki, które zdobią czarne pióra głowy, szyi , a także piersi samicy. Czytaj dalej Różne gatunki ptaków